Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Nu söker vi två ledamöter till juryn som utser Bengt Hjelmqvists pris.

Priset utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Den som är intresserad förutsätts ha god kännedom om folkbiblioteksverksamhet. Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan senast 20 december.

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Skicka anmälan