Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Nu söker vi tre nya ledamöter till juryn som utser Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Uppdraget förutsätter en god kännedom om folkbibliotek.

Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år.  Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till Anna Lindahl, anna.lindahl@svbib.se, senast 20 december 2018. Ange gärna ”Bengt Hjelmqvist” i ärenderaden.

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats.

Foto: Årets vinnare, Heidi Carlsson Asplund, av Beng Hjelmqvists pris, tagen av Elisabeth Ohlson Wallin.