Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Nu söker vi tre ledamöter till juryn som utser Collijnpristagare, författare till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 

Uppdraget förutsätter djupa insikter i såväl de vetenskapliga bibliotekens verksamhet som en bred vetenskaplig kompetens.
Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år.  Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till Anna Lindahl, anna.lindahl@svbib.se, senast 20 december 2018. Ange gärna ”Collijnpriset” i ärenderaden.

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats.

Foto: Förra årets vinnare av Collijnpriset, tagen av Elisabeth Ohlson Wallin.