Nu söker vi tre nya ledamöter till juryn som utser Greta Renborgs pris.

Priset tilldelas årligen ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Den som anmäler intresse ska vara bibliotekarie och yrkesverksam inom området.

Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till info@svbib.se senast den 20 december 2019. Ange gärna ”Greta Renborg” i ärenderaden.