Nu söker vi två nya ledamöter till juryn som utser Nils Holgersson-, Elsa Beskow-, samt Carl von Linné-plaketterna.

Vi söker en juryledamot som ska vara sakkunnig, gärna forskare, på barn- litteraturområdet. Vi söker också en juryledamot som ska vara sakkunnig på bildkonst för barn. Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till info@svbib.se, senast 20 december 2019. Skriv “plakettjury” i ämnesraden.