Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik.

Nu söker vi tre nya ledamöter till juryn som utser Nils Holgersson-, Elsa Beskow-, samt Carl von Linné-plaketterna. Den som är intresserad ska vara verksam inom biblioteksverksamhet för barn och unga. Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Den som har frågor om juryarbetet kan kontakta Jenny Nilsson på Svensk biblioteksförenings kansli, jenny.nilsson@svbib.se

Anmäl ditt intresse senast den 20 december 2021 via länken nedan. Mer om priserna samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Skicka ansökan