Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Nu söker vi två nya ledamöter till juryn som utser Nils Holgersson-, Elsa Beskow-, samt Carl von Linné-plaketterna.

Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. En ledamot ska vara sakkunnig på barnlitteraturområdet, den andra på bildkonst för barn. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Den som har frågor om juryarbetet kan kontakta Jenny Nilsson på Svensk biblioteksförenings kansli, jenny.nilsson@svbib.se.

Anmäl ditt intresse senast den 20 december 2022 via länken nedan.

Skicka anmälan

Mer om priserna samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Foto: Lena Mangematin.