Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik.

Nu söker vi tre nya ledamöter till juryn som utser Nils Holgersson-, Elsa Beskow-, samt Carl von Linné-plaketterna. I första hand ska de nya jurymedlemmarna vara barnbibliotekarier som jobbar med mindre barn och/eller skolbibliotekarier från grundskola. Uppdraget förutsätter en god kännedom om den svenska barn- och ungdomslitteraturen.
Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till Anna Lindahl, anna.lindahl@svbib.se, senast 20 december 2018. Skriv “plakettjury” i ämnesraden.
Mer om priserna samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Foto: Årets vinnare av Nils Holgerssons-plaketten. Fotograf: Elisabeth Ohlsson Wallin.