Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik.

Nu söker vi totalt fyra ledamöter, varav en ordförande, till juryn som utser barnrättsutmärkelsen Elefanten.

Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader. Den som är intresserad ska ha god kännedom om barnrättsfrågor.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan senast 4 januari 2023.

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Skicka anmälan