Under Biblioteksdagarna 2022 samtalade Barakat Aldammad, mångspråksbibliotekarie vid Lidköpings bibliotek, och Pamela Schultz Nybacka, lektor vid samt grundare av och programsamordnare för bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola om vikten av representation på golvet. 

Moderator Linda Zachrisson började samtalet med att ställa frågan ”varför är representation på golvet viktigt?”.

– Det är självklart viktigt om vi ska ha ett biblioteksväsende som är för demokrati, då måste representation finnas på biblioteken, sa Pamela Schultz Nybacka.

Barakat Aldammad påpekade att det är viktigt med förebilder för trygghet.

– Vi speglar oss i andra så det är viktigt att det finns folk som ser olika ut på grund av att våra användare ser olika ut. En rasifierad bibliotekarie kan ge trygghet för rasifierade användare som kommer in.

Barakat Aldammad påpekade också att det här är ett känsligt ämne och att det är viktigt att vara ärliga. Han menar att det är viktigt att prata om det här internt och att utbilda kollegorna så att de kan ta emot sina rasifierad kollegor på ett bra sätt.

– I min forskning, när jag har pratat med andra rasifierade bibliotekarier, framkommer det att många inte har blivit bra bemötta av sina kollegor. Det finns utmaningar här, sa Barakat Aldammad.

Pamela Schultz Nybacka kommenterade det med att säga det här är en arbetsmiljöfråga.

– Vi måste fördela ansvaret för hur man ska lyfta den här frågan. Den här frågan har diskuterats i flera år och vi behöver ständigt utvecklas, sa Pamela Schultz Nybacka.

Hon fick även berätta om bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola som har en mångkulturell profil för att få in mer mångfald och representation in i biblioteksvärlden.