Cycling for Libraries grundades 2011 och är en internationell cykelkonferens för bibliotekarier och biblioteksälskare som genomförs 19-20 maj 2017. Syftet är att lyfta biblioteken och öka medvetenheten om de tjänster och resurser som biblioteken erbjuder till samhället. Svensk biblioteksförening tycker det här är ett viktigt arrangemang och bidrar därför med 10.000 kronor.

– Cycling for Libraries är en liten organisation så detta ekonomiska stöd från Svensk biblioteksförening underlättar verkligen genomförandet av denna skandinaviska minitour, säger Andrea Hofmann som är bibliotekarie.

I Sverige cyklar man ÖresundRunt, det vill säga man börjar i Köpenhamn, via Helsingborg/Helsingör och avslutar i Malmö. På turen, som är cirka 150 kilometer, besöker cyklisterna flera bibliotek, bland annat i Helsingör, Landskrona och Lund. Självklart tar de sig mellan de olika stoppen på cykel.

– Det är klimatsmart. Deltagarna har möjligheten att ta in miljöerna/kulturen och långsamheten gör att man hinner prata med varandra under tiden. Detta är en fantastisk möjlighet för deltagarna att träffa bibliotekarier från hela världen, där studiebesök blandat med cykling öppnar upp för intressanta samtal inom biblioteksfältet. På köpet får deltagarna ett nytt internationellt nätverk av bibliotekarier, säger Andrea Hofmann.

Sammanlagt kommer det vara omkring 30 stycken bibliotekarier eller personer som på något sätt har intresse för biblioteksfrågor som cyklar. Deltagarna kommer från bland annat USA, Kroatien, Finland, Belgien, Frankrike, Sverige, Danmark, Tyskland.

Här kan du läsa mer om Cycling for Libraries!

Foto: Mikko Heliölä