Upplands Väsby bibliotek är ett av fyra bibliotek som fått föreningens utvecklingsstöd 2018 för projektet Vi syns och vi finns – Nationella minoriteter på Upplands Väsby bibliotek.

Projektets syfte är att lyfta Sveriges fem nationella minoriteter – samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Ylva Larsdotter är programansvarig bibliotekarie vid Upplands Väsby bibliotek och ansvarig för projektet. Hon säger att arbetet kommer att gå ut på att lyfta en minoritet per termin.

Ylva Larsdotter.

– Nu till våren kommer vi till exempel att fokusera på samer i form av föreläsningar om de samiska språkens ställning, skolvisning av filmen Sameblod, högläsning och konst med samiskt tema, säger hon.

Under året kommer biblioteket att satsa på, utveckla och fördjupa arbetet med de fem nationella minoriteter. De kommer att lyfta dessa både konkret i biblioteksrummet, men också i det digitala biblioteket och i programverksamheten.

– En gång i veckan kommer jag att lägga ut ett ”nationella minoritetstips” på bibliotekets sociala medier under den nya hashtagen #visynsochvifinns, säger Ylva Larsdotter.

En annan viktig del i projektet är att fortbilda personal. Under våren kommer Ylva Larsdotter att ordna ett utbildningstillfälle för sina kollegor. Under utbildningen kommer hon att ta upp hur de kan jobba med nationella minoriteter och visa att det inte behöver vara komplicerat, kostsamt eller omständligt.

– Jag tar med mina kunskaper som jag har fått genom Regionbiblioteket Stockholms fortbildning Tillsammans som jag deltog i under hösten och som jobbar just med inkluderande bibliotek, säger hon.

”Det handlar om perspektiv”

Målet med projektet är att de nationella minoriteterna blir en självklar del av bibliotekets verksamhet. Men också att det leder till ett ökat samarbete med organisationer och föreningar.

– Jag vill rucka lite på enspråksnormen som råder i det här landet och synliggöra och stärka de nationella minoriteterna i Upplands Väsby både på kort sikt men också på lång sikt. Det behöver inte vara kostsamt eller ta en massa tid och resurser utan handlar om perspektiv, säger hon.

Ylva Larsdotter har bott i Helsingfors länge och har privata erfarenheter av minoritets- och majoritetsfrågor i Finland utifrån det finlandssvenska perspektivet. Det var tack vare de erfarenheterna som själva idén till projektet föddes.

– Jag har länge forskat och fördjupat mig i relationerna mellan Sverige och Finland. Med rötter också i Västerbotten så finns det sedan jag var mycket liten en känsla, och med åren en förståelse, för utanförskap, majoritets-minoritetsfrågor, centrum-periferi-kolonialism och naturligtvis frågor om politik och makt i Sverige. Jag har även jobbat inom olika flerspråkighets- och inkluderingsprojekt i Finland, säger hon.

Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år, och beslut om vilka sökande som tilldelas stödet fattas av styrelsen.

Artikeln publicerades först i Biblioteksbladet.
Foto: Maria Nygård, Patrik Lustig.