Professor Mårten Schultz och advokat Dag Wetterberg kommer att tala på årets Forskardag.

De kommer bland annat att prata om hur viktig juridik är för alla och i informationssamhället är juridiken kring yttrandefrihet, medier och integritet särskilt betydelsefull. De kommer även att gå igenom delar av gällande integritetslagstiftning och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ni kommer bland annat att prata om vikten av att alla kan få tillgång till kunskap om juridik. Varför är det viktigt?
– Juridiken har historiskt sett varit svårtillgänglig och ett maktmedel för eliten. Juridiken berör alla. De juridiska reglerna sätter gränserna för mänsklig interaktion och förhållandet mellan enskild och staten. Det är en demokratifråga att alla har litet koll på vad regelverket säger. Enligt vår mening är det viktigt att vi som är jurister kan sprida kunskap om juridiken på ett begripligt sätt. För den enskilde individen är kunskapen om juridik viktig för att hen ska förstå samhället samt vilka rättigheter man har.

Varför är juridiken kring yttrandefrihet, medier och integritet särskilt betydelsefull?
– Vi kommer att tala om yttrandefriheten och dess gränser. Idag lever vi i ett informationssamhälle. Alla är i någon mening publicister. Vem som helst, i alla fall i Sverige, har tillgång till verktyg som kostnadsfritt gör det möjligt att nå hela världen. Det är därför viktigt att veta vilka juridiska begränsningar som finns i yttrandefriheten – men också vilka möjligheter den ger. Avvägningen mellan yttrandefriheten och skyddet för integriteten är här central. Vad får jag skriva om någons privatliv? Vilka bilder får jag sprida? Kan jag på Facebook lägga ut en film som jag tog på någon som verkade stjäla min cykel? Vi tar yttrandefriheten för givet i Sverige men det är ingen given rättighet i den större delen av världen.

Hur kommer det sig att ni har engagerat er i dessa frågor?
– Vi tillhör båda den generation som såg Internet utvecklas från något som närmast var science fiction till en kraft som förändrade samhället och mänskligheten i grunden. Hur skulle vi inte kunna engagera oss i dessa frågor?

Vad hoppas ni på att deltagarna tar med sig efter er föreläsning?
– Vi hoppas kunna förmedla grundläggande kunskaper i medierätt och intressera deltagarna till fortsatta fördjupningar. Men också att deltagarna ska tycka att det är spännande att lyssna på oss och att de kanske tar med sig lite ny kunskap som de kan ha nytta av i sitt arbete på biblioteken men även något de kan ”slänga sig med” på privata tillställningar.

Till anmälan