Emma Frisk, Chalmers Bibliotek, och Lisa Larsson, Samhällsvetenskapliga Biblioteken vid Göteborgs Universitet, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att åka till universitetet École polytechnique federale de Lausanne i Schweiz.

– Det känns pirrigt, efter många år av hemester har vi glömt hur man reser känns det som, säger de.

Emma Frisk arbetar på Chalmers Bibliotek med aktiviteter mot studenter och besökare, har uppdraget som nationell samordnare för Teknikåttan under ett förordnande. Lisa Larsson arbetar på Samhällsvetenskapliga Biblioteken vid Göteborgs Universitet som undervisande bibliotekarie med fokus på samhällsvetenskaperna och ekonomi. Båda två sitter även i styrelsen i regionförening Väst.

Varför åker ni till universitetet École polytechnique federale de Lausanne (EPFL)?
– Vi jobbade ihop på Chalmers bibliotek där EPFL var en stor inspiration för oss framförallt hur de jobbade med sociala medier. Det gjorde att vårt intresse för deras bibliotek växte och vi tittade mer och mer på deras webb och lät oss inspireras. Pandemin kom men vårt intresse bestod.

Vad hoppas ni på att få ut av er resa?
– Mycket konkret vill vi veta hur de jobbar med att ta ett helhetsgrepp om sina studenter och forskares behov, vilket vi tycker verkar vara välavvägt om man ser på deras webbplats och vilket utbud de har. De verkar också ta ett slags ansvar för sina användares tillvaro när de studerar. Ett exempel är att de lånar ut spelkonsoler över helgerna och har gaming-stolar i biblioteket. Hur har man undersökt sådana behov och knutit det till sitt uppdrag?

Hur känns det att få resestipendiet beviljat?
– Överraskande och privilegierat! Vi trodde aldrig egentligen att vi skulle få det när vi satt på Zoom på söndagskvällarna och filade på ansökan tidigt i våras.