Europe Challenge, som initierats av European Cultural Foundation (ECF) har tillkännagett valet av 55 bibliotek och samhällen från 24 länder för sin 2024 års upplaga: Bibliotek, gemenskaper och demokrati. Landskronas stadsbibliotek är det enda svenska biblioteket som valts till programmet.

– Det känns jättebra, speciellt eftersom det är första gången som något bibliotek från Sverige deltar, om jag har förstått det rätt, säger Martin Memet Könick, bibliotekschef i Landskrona.

Europe Challenge är ett årligt program som samlar bibliotek och samhällen över hela Europa för att ta itu med social isolering, ojämlikhet, desinformation, klimatkriser och andra lokala och europeiska utmaningar genom att utveckla, dela och implementera kreativa lösningar.

– Vi tycker att det är viktigt att titta utåt internationellt, att hitta samarbeten och inspiration men också agera fyrtorn för biblioteksvärlden och vara med och visa det fina arbete som vi gör i Landskrona. Vi siktar alltid, i allt vi gör, på att vara med och utveckla det demokratiska samhället och göra världen bättre, säger Memet Könick.

Sedan starten 2020 har Europe Challenge skapat och utvecklat ett nätverk av europeiska bibliotek som samarbetar för att förbättra demokratiskt deltagande och socialt samt miljömässigt välbefinnande. Den öppna utlysningen lockade 126 ansökningar från 28 länder vilket är ett rekord. Som ett resultat markerar årets utgåva programmets expansion till tio nya länder, inklusive Irland, Georgien, Rumänien, Sverige och andra.

– Rent konkret innebär det att vi får ytterligare en möjlighet att sprida vårt arbete och utveckla verktyg för att leverera den bästa biblioteksverksamheten vi kan till våra besökare. Att fokus ligger på samarbete mellan bibliotek och aktörer i lokalsamhället är intressant. Samtidigt som det är ett internationellt fokus så utvecklar vi det lokala samarbetet, säger Memet Könick.

Från och med januari 2024 påbörjar de utvalda biblioteken och gemenskaperna sina projekt och få stöd genom en serie av sessioner för kompetensutveckling och mentorskap som sker både online och på plats.

– Vi hoppas på att skapa nya internationella relationer och nätverk samtidigt som samarbetet med Hej Öster!, som är vår medsökande lokala samarbetspartner, utvecklas och ger ringar på vattnet för nya samarbetsformer mellan bibliotek, kommun och externa samarbetspartners, säger Memet Könick.