Denna vecka välkomnar vi Maria Hardardottir som ny medarbetare på föreningens kansli.

Maria Hardardottir studerar en masterutbildning i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet, och kommer att arbeta med oss under våren.

Maria kommer att färdigställa en arkivleverans till vårt föreningsarkiv hos Riksarkivet, och sedan framförallt arbeta med att fastställa en struktur för hantering och bevarande av elektroniska handlingar på föreningens kansli. Detta för att förbereda för en framtida övergång till e-arkiv.