Annsofie Olsson och Lotta Wogensen, bibliotekarier på Malmö universitetsbibliotek, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att resa till Nederländerna och undersöka biblioteket som det tredje rummet.

Hur känns det att få resestipendiet beviljat?
– Vi är väldigt tacksamma att Svensk biblioteksförening ger oss denna möjlighet.

Vilket är syftet med resan?
– Syftet med resan är att se hur ett antal folkbibliotek i Nederländerna jobbar med social infrastruktur och medborgarinvolvering. Eftersom vi jobbar med evenemang och lärandemiljö på ett universitetsbibliotek tror vi att mycket inspiration och idéer finns att hämta från folkbibliotekssektorn, särskilt i Nederländerna.

Vad hoppas ni på att få ut av resan?
– Vi hoppas att vi kommer hem med en bred repertoar av idéer och aktiviteter. I dialog med våra kollegor och biblioteksbesökare vill vi sedan testa och utvärdera metoder som kan stärka biblioteket som ”tredje rum”.

Varför tycker ni att det är viktigt att undersöka ”biblioteket som det tredje rummet”?
– Under och efter pandemin har vi sett ett ökat behov av sociala sammanhang och vi vill fortsätta utveckla biblioteket som en inspirerande och meningsfull mötesplats.

Foto: T.v. Lotta Wongensen, t.h. Annsofie Olsson.