Onsdag den 14 november var det äntligen dags för första mötet med Svensk biblioteksförenings expertnätverk för service till studenter med läs- och skrivnedsättning.

Det var 22 deltagare, från Luleå i norr till Lund i söder, som samlades i Svensk biblioteksförenings lokaler på Oxtorgsgränd i Stockholm.
Efter en inledande presentation av alla i rummet konstaterade vi att det fanns många års samlad erfarenhet kring frågor om stöd till studenter med läs- och skrivnedsättning. Syftet med det nystartade nätverket är dels att samla den gemensamma kompetens som finns i nätverket och dels genom aktuell forskning och beprövad praxis bidra till att utveckla stödet till studenter med läs- och skrivnedsättning. Vi vill medverka till kunskapsspridning och inspiration inom området läs- och skrivstöd genom att diskutera allt från kommunikation till den fysiska miljön och våra digitala tjänster.

Hur man ska lära sig att kommunicera sina egna behov och ta sitt eget ansvar
Inbjuden gäst till nätverksträffen var Elena Salazar, universitetsadjunkt vid Språk och kommunikation vid KTH. Elena är dyslektiker och utifrån egna erfarenheter som student och lärare talade hon om bemötande och hur hon ser på bibliotekens och bibliotekariernas roll i arbetet med studenter med läs- och skrivsvårigheter. Elena talade bland annat om att aktivt lyssnande är viktigt för att den som söker hjälp ska få det stöd hen är i behov av. Det är också viktigt att vi som personal uppmärksammar och stöttar studenten i att uttrycka sina behov.

 

Vilka frågor vill expertnätverket arbeta med?
Dagen avslutades med en workshop där alla formulerade vilka frågor de vill att nätverket ska arbeta med. Gruppen enades om att börja med dessa tre områden:

  • Göra gemensamma UX undersökningar inom ett utvecklingsområde samtidigt på flera lärosäten som utvärderas gemensamt.
  • Nationella riktlinjer för universitet och högskolor vad det gäller studenter med funktionshinder.
  • Kunskapsbank för studieteknik kring talsyntes och talböcker.

Nästa nätverksträff blir i mars, med temat UX undersökningar och designprocesser med tillämpningar. Datum och plats meddelas senare.

Välkomna!

Styrgruppen för Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

Från vänster: Åsa Forsberg, Lunds universitetsbibliotek, Ulrika Andersson, Umeå universitetsbibliotek, Charlotta Höckerfors, Göteborgs universitetsbibliotek och Lenita Brodin Berggren, Kungliga Tekniska Högskolan.

Text av Lenita Brodin Berggren

Gå med i ett expertnätverk

För att delta i träffar med expertnätverken behöver du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening:
Bli medlem