Satsningen ”Lilla Lund Läser” ska locka barn från hela Lunds kommun till läsning med bland annat 1500 böcker som delas ut gratis på biblioteken och på andra platser i kommunen. Vi har pratat med Cecilia Lindgren, projektledare och bibliotekarie på Folkbiblioteken i Lund, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

Vad är Lilla Lund Läser och vilka riktar den sig till?
– Det vänder sig till alla barn i Lunds kommun i åldern 9–12 år. Det finns ingen motprestation med att ta emot en bok; man behöver inte redovisa den någonstans och inte lämna tillbaka den. Vill man behålla den gör man det, vill man ge den vidare till en kompis gör man det. Vi arrangerar mer än 40 program runt om i kommunen, de flesta på något av biblioteken men även på andra platser i kommunen, som på ett eller annat sätt anknyter till boken. Alla är välkomna till programmen, även de barn som inte har läst boken. Årets Lilla Lund Läser pågår mellan 18 september och 5 november, säger Lindgren.

Den 18 september presenterades årets bok för Lilla Lund Läser: ”Akamella: Andarnas rike”, skriven av Lowe Aspviken och illustrerad av Peter BergtingLäs mer om den, och programverksamheten här, länk öppnas i ny flik.

Vilket är syftet med satsningen?
– Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Lilla Lund Läser är ett lite annorlunda sätt att göra det här på. Rapporter visar entydigt att barn och ungas fritidsläsning går ner och att läsförmågan hos elever i årskurs 4 sjunker. Vi vill upprätthålla intresset för böcker och läsning i åldrar då läsandet generellt går ner. Alla barn i den aktuella målgruppen ska ges möjlighet att ta del av projektet på ett eller annat sätt. Samtliga folkbibliotek i kommunen ska ha minst ett program, såsom bokcirklar, författarbesök eller skrivarworkshops, som på något sätt kan kopplas till boken. Tanken är också att förstärka idén om ”ett Lund”, att det går att ta del av projektet oavsett var i kommunen du bor. Samarbete med skolor och skolbibliotek samt idrotts- och fritidsverksamheten ger oss en möjlighet att nå alla barn, även de som inte vanligtvis besöker biblioteken. Arrangemang på och utanför folkbiblioteken bidrar till fördjupad läsning, svarar Lindgren.

Vilka förhoppningar har ni på satsningen?
– Att nå nya besökare. Att ha roliga samtal med barn kring boken. Att bidra till ökad läsning. Ett utökat och positivt samarbete med skolpersonal och vårdnadshavare. Att ge en ännu mer positiv bild av biblioteken, säger hon.

Hur tänker ni kring urvalet av bok?
– En arbetsgrupp bestående av sex bibliotekarier vid Folkbiblioteken i Lund har valt ut boken. Vi har valt en bok som är tilltalande för åldersgruppen. Den är illustrerad, har inte alltför mycket text på varje sida och har cirka 150 sidor. Den är intressant och spännande för läsvana barn men samtidigt tillgänglig för de barn som inte är lika vana läsare ännu. Den är välskriven och har många intressanta ämnen som det går att koppla program till. Författaren är en nu levande person som kommer att närvara vid en del av programmen. Boken är nyskriven så att den går att få tag på i de kvantiteter vi efterfrågar och den finns att lyssna på för de barn som inte läser tryckt text eller behöver stöd i sin läsning, berättar Lindgren.

Det är inte första gången läsningen får ett krafttag i Lund: Lund Läser har genomförts tre gånger tidigare och Lilla Lund Läser genomförs för andra gången i år.

– Vi har fått enormt mycket positiv uppmärksamhet för de här projekten. Många engagerar sig och kommer in och pratar om de valda böckerna, jag har till och med blivit stoppad på hundpromenader av folk som vill prata, säger Lindgren.