FN:s deklaration om mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla människor är födda fria, har ett lika värde och samma rättigheter.

Biblioteken är viktiga för att försvara och utveckla människors intellektuella frihet och säkra informations- och yttrandefrihet. I tider av krig och konflikt är biblioteken också avgörande för att säkra tillgången till trovärdig information.

Vi vill uttrycka vårt stöd för vår systerförening i Ukraina för att de under mycket svåra förhållanden kämpar för bibliotekens möjligheter att upprätthålla sin viktiga verksamhet.

Vi är en del av en internationell rörelse och Svensk biblioteksförening ansluter sig till flera internationella biblioteksorganisationer som uttalat stöd för biblioteken i Ukraina.

Johanna Hansson
Ordförande Svensk biblioteksförening