Projektet Logopedväskan är i gång i Helsingborg och är ett samarbete mellan Helsingborgs stadsbibliotek, Logopedmottagningen på Helsingborgs lasarett och Helsingborgs, barnavårdscentralen, BVC. Syftet är att ta fram och implementera konceptet logopedväskan och att få målgruppen att komma till biblioteket och låna dem.

Vi har pratat med Oskar Svensson och Caroline Karlsson som arbetar som bibliotekarier på Helsingborgs bibliotek, främst med läsfrämjande mot barn och unga.

– Vi ville sätta in en insats direkt när barnet remitterats till logopedin hos BVC, innan de får tillträde för bedömning. Vi tittade på olika lösningar och beslutade att ta fram färdiga paket, logopedväskor. Dessa innehåller böcker som väljs av bibliotekarierna, spel samt information från logopederna. I projektet har vi tagit fram fem profiler för väskorna: lågt ordförråd för barn under 3 år; lågt ordförråd för barn över 3 år; uttalsproblematik; samt tysta barn, barn som pratar hemma men inte utanför hemmet, säger dem.

Samtidigt som remitteringen sker får familjen, som en preventivt riktad åtgärd, en biljett med ett erbjudande om att låna en logopedväska med innehåll som stimulerar barnets språkutveckling kopplat till bedömningen som gjorts på BVC.

– Vi har försökt att sänka tröskeln så mycket som möjligt för familjerna att ta sig hit och göra biblioteksbesöket positivt laddat. Genom färdiga paket minskar vi arbetsbelastningen i disken när en logopedväska ska lånas. Vi vill inte att det ska spela någon större roll om det är en medlem ur projektgruppen eller en kollega som inte vanligtvis arbetar mot barn som möter familjen i disken. De ska få med sig ett bra urval av böcker och spel samt tips på hur de kan arbeta språkstimulerande från en expert, förpackat i ett inspirerande paket, när de går ifrån biblioteket, säger Svensson och Karlsson.

Målet är att väskorna ska övergå i bibliotekets ordinarie verksamhet och att fler BVC i staden ska ansluta sig. Projektet fick beviljat stöd från Region Skåne, de utlyser stöd som folkbibliotek i Skåne kan söka för att utveckla sin biblioteksverksamhet.

– Det känns skönt att ha fått beviljat stöd eftersom vi kan frigöra arbetstid, både hos oss på biblioteket och för våra logopeder som vi samarbetar med. Det gör att vi inte behöver stressa fram något utan att vi kan arbeta långsiktigt, pilottesta, kartlägga behov och utvärdera kontinuerligt för att sedan dela med oss av insikterna och arbetssättet, säger Svensson och Karlsson.

Varför är det viktigt att ha ett sådant projekt?
– Projektet är viktigt då det är en utsatt målgrupp som vi vill arbeta riktat mot. En ytterligare effekt av projektet är att samarbetet mellan biblioteket, logopedmottagningen och BVC stärks och att vi kan utbyta och dela våra specialkunskaper med varandra, Svensson och Karlsson.

Projektet kommer att vara under två år.

– Samarbetet har varit väldigt kul och inspirerande då samtliga i arbetsgruppen har varit motiverade och drivna. Att hitta böcker som matchar profilerna var enklare än vi tänkte från början. Den största utmaningen har varit att utforma texterna eftersom vi ville hålla dem korta och lättlästa och samtidigt få in all information, säger Svensson och Karlsson.

Foto: Kulturförvaltningen.