Föreningens ordförande Johanna Hansson berättar om innehållet i veckans styrelsemöte.

 

I denna film tar Johanna upp följande punkter från mötet:

  • styrelsen har tagit fram praktiska och strategiska ställningstaganden utifrån visionen som föreningen har och som antogs på årsmötet.
  • styrelsen har sett över föreningens stadgar, en fråga som ska gå vidare så småningom till årsmötet.
  • Styrelsen har även börjat titta på en instruktion för valberedningen.
  • Styrelsen har träffat flera olika personer bland annat Matilda Berggren på kulturdepartementet kring strategin och det fortsätta arbetet med den.
  • Thord Eriksson som är ny chefredaktör för Biblioteksbladet var på mötet och pratade om olika frågor kopplat till omgörningen av Biblioteksbladet.
  • Styrelsen har även träffat Karin Grönvall, vår nya riksbibliotekarie.
  • Johanna Hansson påminde även om Forskardagen som hålls den 3 december i Stockholm.

Filmen är textad på svenska. Ser du inte texten? Klicka på markeringen CC i spelarens nederkant och välj ”svenska”.