Föreningens ordförande Johanna Hansson berättar om innehållet i styrelsemötet som hölls 18 september.

Efter varje styrelsemöte kommer vi att publicera en kort film där du som är medlem får ta del av det som diskuterats och beslutats på mötena.

Du vet väl att du alltid kan kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter? Kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar finns på vår sida Om oss

I denna film tar Johanna upp följande punkter som styrelsen arbetat med under mötet:

  • föreningens svar på utkastet till Nationell biblioteksstrategi. Svaret är klart och ska nu skickas till KB och därefter publiceras på föreningens webbplats.
  • föreningens vision för det samlade svenska biblioteksväsendet.

Under Bokmässan håller föreningen  en workshop kring detta; det finns fortfarande möjlighet att delta.
Till anmälan

  • föreningens interna struktur.

Filmen är textad på svenska. Ser du inte texten? Klicka på markeringen CC i spelarens nederkant och välj ”svenska”.