Under konferensen Ystad Summit 7–8 september anordnade Svensk biblioteksförening samtalet ”Skolbibliotek – ett sätt att öka läsningen”. Samtalet spelades in och kan nu ses här nedan.

 

Medverkande: Edward Jensinger, avdelningschef Gy-, Vux- och Arbetsmarknad Barn och Utbildning Eslövs kommun, Linnea Tell, bibliotekarie, Ystad Gymnasium, Sara Wettergren, kommunalråd för skola och utbildning (L), Malmö stad och Ewa Pihl Krabbe, riksdagsledamot (S), ledamot av kulturutskottet. Moderator var Jenny Nilsson, utredare, Svensk biblbioteksförening.

Sedan samtalet på konferensen Ystad Summit har regeringen presenterat en satsning på bemannade skolbibliotek som innebär ett riktat stöd från och med år 2025. Regeringen arbetar just nu också med nödvändiga lagändringar i linje med detta. Mot bakgrund av att färre än hälften av Sveriges elever går i skolor som har fackutbildade skolbibliotekarier innebär detta en stor förändring för huvudmännen. Här kan du läsa mer om regeringens satsning, länk öppnas i nytt fönster!

Mer information om skolbibliotek och hur de kan stötta elevernas läsförmåga och kunskapsinhämtning finns också i Skolbiblioteksguiden som Svensk biblbioteksförening tog fram i våras. Här kan du läsa hela guiden, länk öppnas i nytt fönster!

Om du har frågor eller vill prata skolbibliotek med oss är du varmt välkommen!

Kontakta oss