Föreningens ordförande Johanna Hansson berättar om innehållet i sista styrelsemötet innan årsmötet i maj.

Du vet väl att du alltid kan kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter? Kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar finns på vår sida Om oss

I denna film tar Johanna upp följande punkter från mötet:

  • styrelsen har pratat om de fem motioner som kommit in till årsmötet.
  • styrelsen har också gått igenom styrelsens egen proposition kring den interna strukturen, alltså hur föreningen ska fungera och verka framöver, som styrelsen också kommer att ta upp på årsmötet.
  • Styrelsen diskuterade också nomineringar till ALMA-priset.

Filmen är textad på svenska. Ser du inte texten? Klicka på markeringen CC i spelarens nederkant och välj ”svenska”.