Under IFLA:s årliga konferens IFLA WLIC, som i år äger rum i Rotterdam, Nederländerna, träffades de nordiska biblioteksföreningarnas ordföranden för att samtala under programpunkten ”Nordic Caucus”.

De diskuterade om IFLA och hur man ser på utvecklingen efter förra årets motion om bland annat ökad transparens, bättre kommunikation och en tydligare linje vid krig och konflikt. I panelen satt Paw Østergaard Jensen, ordförande, Danska biblioteksföreningen, Laura Rissanen, ordförande, Finska biblioteksföreningen, Anna-Maria Malm, ordförande, Finlands Svenska biblioteksförening, Þórný Hlynsdóttir/Thorny Hlynsdottir, ordförande, Upplysing – Islands biblioteksförening, Vidar Lund, ordförande, Norska biblioteksföreningen och Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening. Moderator var Thord Eriksson, chefredaktör, Biblioteksbladet.