Under Bokmässans första dag arrangerade Svensk biblioteksförening seminariet ”Att tillsammans ta ansvar för demokratin” där en panel bestående av Johan Hirschfeldt, jurist, Johanna Hansson, projektledare Almedalsbiblioteket, Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen SVT, Johannes Klenell, förläggare på Galago, och Adam Cwejman, ledarskribent på GP samtalade om bibliotekens demokratiska uppdrag, tillgängliggörande och inköp av kontroversiell litteratur.

Efter seminariet ställde vi några frågor till en av paneldeltagarna, Adam Cwejman. Cwejman anser att biblioteken i främsta hand har ett ansvar att tillgängliggöra all efterfrågad litteratur. Håller du med?