Nu finns videoutställningen från vår digitala konferens Branschdagarna tillgänglig här på webbplatsen.

Inför vårens konferens Branschdagarna bjöd vi in biblioteken att delta i en videoutställning. Uppdraget bestod i att berätta något om verksamheten, i videoformat, på max 3 minuter. Filmen fick inte vara publicerad tidigare i sin helhet.

Utställningen rönte stort intresse bland både medlemmar och andra bibliotek, och vi kunde sätta ihop en utställning bestående av 20 bidrag. Av utställningsbidragen kan du bland annat lära dig tekniska tips kring filminspelning från Degerfors bibliotek, få tips kring hur du håller kreativa digitala möten från SLU-biblioteket, och om hur Barnens Littfest i Umeå blev digital.

Av de 20 bidragen hade 13 stycken minst en representant som deltog under Branschdagarna, och fanns tillgänglig i den ”digitala monter” där videon visades för konferensens deltagare. Vi är nu glada att ha fått tillstånd från de flesta utställare att visa upp filmerna även här på webben, öppet för alla. Välkommen in!

Till videoutställningen