Nu har särskilda bokhyllor för de nationella minoritetsspråken invigts på Vivalla och Brickebackens bibliotek i Örebro. Målet är att samtliga bibliotek i kommunen ska få särskilda hyllor för just minoritetsspråken.

Bokhyllorna som nu fått en utvald plats på biblioteken i Vivalla, Brickebacken och Garphyttan innehåller böcker på Sveriges fem nationella minoritetsspråk; finska, romani chib, jiddisch, meänkieli och samiska. Vi har pratat om satsningen med Katarina Möller, bibliotekarie på Vivalla bibliotek, ansvarig för Örebro biblioteks arbete med nationella minoriteter samt medlem i Svensk biblioteksförening. Bokhyllorna uppmärksammades genom invigningsceremonier tidigare i september.

– Det känns bra eftersom vi har jobbat länge med förberedelserna, säger Möller.

Varför är det viktigt att främja de nationella minoritetsspråken? 
– Det är viktigt att de som talar något av de nationella minoritetsspråken känner sig välkomna och känner att biblioteken är till även för dem. Flera av minoritetsspråken får allt färre talare och då behöver biblioteken vara med och bidra till att personerna kan låna böcker på sina språk och därmed läsa och underhålla sitt språk och förhoppningsvis föra vidare till nya generationer. Förutom att underhålla språket är det också viktigt att få ta del av sin kultur, berättar Möller.

I Örebro är den sverigefinska och den romska de största nationella minoritetsgrupperna, därav prioriteras de grupperna i området, berättar Möller.

– Men vi tycker också att det är viktigt att satsa på de övriga språken, för då kanske även personer med anknytning till de språken kan upptäcka biblioteken. Det är också viktigt att vi andra som inte tillhör de nationella minoriteterna får syn på, kunskap om och uppmärksammas kring de nationella minoriteterna och deras språk, säger hon.

Hur kom ni fram till att det ska finnas särskilda hyllor på samtliga bibliotek i Örebro kommun?
– Vi funderade på vad vi skulle kunna göra för att öka utlåningen av böcker på dessa språk. Det skulle vara lättare att hitta dem om de står samlade på ett ställe. Risken om man samlar alla böcker på de nationella minoritetsspråken bara på stadsbiblioteket är att man inte når ut till de som bor i stadens ytterområden och orterna utanför, svarar Möller.

Hur tänker ni kring urval gällande litteraturen på hyllorna?
– Vi vill ha vuxenböcker och barnböcker på alla fem språken. Det är inte alltid så många titlar men i alla fall några titlar. Det är ju också möjligt att lämna inköpsförslag och då köper vi in eller lånar från annat bibliotek. Vi tänker oss också att innehållet i hyllorna hör till ett ”paket” som kan cirkulera mellan biblioteken efter en tid och på så sätt blir det lite nya titlar att välja bland på det egna biblioteket, säger Möller.