Vilka kompetenser behöver vi för att bäst ta oss an framtiden? Om detta talar Camilla Mehlsen, expert inom mediebeteende och digital utbildning, under Branschdagarna.

Anmäl dig till Branschdagarna

Camilla Mehlsen är grundare och ledare för Mehlsen Media, ett konsultföretag som arbetar med frågor kring digitalt beteende, kommunikation och inlärning. Camilla har skrivit flera böcker om digital bildning, och är redaktör för boken ”Like”, en forskningsbaserad undervisningsbok om ungas digitala vardag.

De 7 kompetenserna

Under Branschdagarna kommer Camilla att tala utifrån sin senaste bok ”Homo futura” som gavs ut i Danmark under förra året, i vilken hon beskriver sju viktiga kompetenser för framtidens människa. Vi får en inblick i framtidens kompetenser, utbildningstrender och den nya digitala världen. Hur kan vi bäst rusta oss själva för en digital framtid med hackschooling, informationsboom och artificiell intelligens? Genom de sju kompetenserna Camilla beskriver kan vi få en strategisk riktning att agera enligt, om vi vill vara med och påverka utvecklingen – för oss själva, för nästa generation, och för planeten.

Välkommen att delta i Branschdagarna

Branschdagarna är Svensk biblioteksförenings stora konferens 2021. Konferensen arrangeras digitalt och pågår 17–19 maj. Läs mer om programmet.

Foto av Camilla: Alona Vibe