I veckan presenterade Svenska Barnboksinstitutet utgivningen av barn- och ungdomsböcker under 2021.

Det är intressant att den svenska originalutgivningen nådde rekordsiffror i andel av utgivningen förra året. Faktaböcker som är starkt efterfrågade av både folkbiblioteken och skolbiblioteken går upp och flera är svenska original. Det är väldigt välkommet. Men tyvärr saknas utgivningen av böcker från stora delar av världen. SBI konstaterar också att utgivningen på minoritetsspråk har gått ner.

– Det är problematiskt för biblioteken att leva upp till sitt uppdrag gällande minoritetsspråk när utgivningen är så liten, säger Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening