Under maj 2024 bjöd Trelleborgs bibliotek, Trelleborgs museer och Kulturskolan på intressanta föreläsningar, utställningar och tankeväckande film på temat ”Förbjuden kultur”.

Projektet växte fram utifrån en idé som bibliotekarierna Pernilla Vikell och Fanny Voigt på biblioteket i Trelleborg hade. Det hela började med en tanke om att uppmärksamma censurerade och förbjudna böcker med en utställning på biblioteket. Vikell och Voigt tillsammans med Henrik Rogowski, som är kommunikatör på biblioteket, var ansvariga för projektet. Även biträdande bibliotekschef Veronica Berggren har varit en viktig del i arbetet.

– Ganska snabbt insåg vi att vi ville göra något lite större och frågade våra kollegor på Trelleborgs museer om de var intresserade av ett samarbete. Projektet växte ytterligare när även Kulturskolan ville vara med, säger Vikell.

Projektet hade ett gediget program och på biblioteket fanns även utställningar om förbjudna böcker, möjlighet att lägga ett puzzel med Harry Potter–motiv (då dessa böcker är konstant ifrågasatta) och skapa ”blackout poetry”. Besökarna kunde även göra ett quiz på temat och vinna förbjudna böcker.

– Vi har märkt att temat har blivit mer och mer aktuellt senaste åren, både i omvärlden och på närmare håll. I vår verksamhet där vi arbetar för demokrati, konstnärlig frihet och yttrandefrihet så känns det extra viktigt att uppmärksamma böcker och konst som blivit censurerad och förbjuden. Vi märker själva att vi allt oftare blir ifrågasatta gällande både medieinköp och arrangemang, både gällande vuxna samt barn och unga. Det är även otroligt spännande att diskutera vad som censureras och varför. Hur kommer det sig att en bok kan väcka så starka känslor hos några och inte hos andra, säger Voigt.

Pågick i en hel månad

Genom projektet Förbjuden kultur belyste biblioteket hur mer auktoritära krafter kan påverka samhällen. De ville visa på att i många delar av världen är demokratin på tillbakagång och delar av kulturen blir censurerad av olika anledningar. Projektet pågick under en hel månad, i maj, och biblioteket ville skapa en plats för att kunna mötas kring stora, och ibland svåra, frågor.

– Vi tyckte att det blev för kort att ha det i en vecka, som exempelvis Banned books week, och vi vill kunna nå så många människor som möjligt. När museet och kulturskolan också blev en del av projektet kändes en månad som den perfekta tiden, säger Vikell.

Syftet med projektet var att öppna upp för samtal och värna om förbjuden och censurerad kultur i alla dess former.

– Vi vill också belysa vad som händer runt om i världen och hur snabbt denna censurprocess kan gå, även här i Sverige. Detta är något vi måste kunna diskutera och synliggöra, säger Voigt.

Reaktioner

Biblioteket har fått många reaktioner men de har mestadels varit positiva.

– Vi har fått höra att många tyckt att projektet är viktigt. Vi har fått ett par negativa kommentarer, men med tanke på ämnet har dessa inte heller varit allt för intensiva. Vi är också tacksamma för det stöd vi fått från biblioteks- och kulturskolechef Michael Nordberg, museichef Ola Lundin och förvaltningschef Maria Tsakiris, säger Rogowski.

Vikell, Voigt och Rogowski jobbar dagligen med kultur och menar då att det känns naturligt att lyfta denna fråga. De hoppas på att kunna skapa ett konstruktivt samtal om censur och varför det är så viktigt att slå emot denna typ samhällsströmning.

– Vi är också glada att projektet fått så stort genomslag inom vår förvaltning och att museet och kulturskolan hakade på, då detta breddar projektet. Detta har i mångt och mycket varit ett gräsrotsprojekt som har växt fram organiskt och vi märker hur vår kompetens på området har stärkts. Det har gett oss en trygghet och en säkerhet i dessa typer av frågor och vad vi som bibliotek kan göra för att belysa detta och att vidare arbeta för våra demokratiska rättigheter, säger Rogowski.