Det internationella initiativet Libraries4future uppmanar bibliotek över hela världen att delta i klimatrörelsen.

På libraries4future.org finns deras fem grundprinciper nu publicerade på engelska och ett flertal andra språk. De fem punkterna är framtagna för att starta diskussion, och både enskilda personer och institutioner är välkomna att skriva under och använda och arbeta vidare med principerna.

Libraries4future startades bland annat av ett antal medlemmar ur den tyska sammanslutningen Netzwerk Grüne Bibliothek. Libraries4future stödjer öppet skolstrejkrörelsen FridaysForFuture och deltog i den globala klimatstrejken på flera platser i Europa 29 november 2019, inför FN:s klimatmöte COP25 i Madrid.