Under hösten har Kodcentrum digitala aktiviteter varje tisdag och torsdag, samt en öppen chatt för att svara på frågor varje onsdag. Flera bibliotek har varit med under organisationens aktiviteter, som alltid är helt gratis.

– I grund och botten handlar det om att vara en del i vårt moderna samhälle. Det är grund för demokrati att förstå, känna sig inkluderad i och ha en möjlighet att påverka den digitala verkligheten vi lever i idag. Dessutom kan vi genom att lära barn programmering stärka deras självförtroende och få dem att inse att de kan! Genom programmeringen inser de att de både har idéerna, kreativiteten och färdigheterna att skapa något som de direkt ser om det fungerar, säger Inga Tegelström som är ansvarig för den här satsningen.

Kodcentrum har tillsammans med Karlstad Stadsbibliotek och volontärer från det lokala näringslivet hållit i en kodaktivitet som blev ett konkret exempel på hur ett lyckat samarbete kopplat till bibliotekens uppdrag att jobba med stärkt digital kompetens och MIK kan se ut.

– Med biblioteket som mötesplats för kodaktiviteter kan vi hitta ett hållbart samarbete där allas engagemang, kompetens och resurser hamnar på rätt plats. Det är även ett fint exempel på det kunskapsutbyte som kan uppstå när olika sektorer i samhället går samman för att lösa gemensamma utmaningar, säger Inga Tegelström.

Under hösten satsar ni stort på digitala aktiviteter, varför?
– Vi har genom skolverkets läxhjälpstimmarar kunnat satsa på fritidsaktiviteter, alltså tid som ligger utanför skolans ramar – vilket är vad vi traditionellt har arbetat inom. I vårt mål och uppdrag ligger då att nå ut till åldersgruppen 9-12 år när de befinner sig på till exempel fritids, bibliotek och kulturhus.

Vad är målet med satsningen?
– Kodcentrums mål är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod. Att lära sig programmering och digitalt skapande ska vara lika självklart som att lära sig läsa, räkna och skriva. Vi vill att så många barn som möjligt ska förstå hur teknik fungerar och vilka möjligheter som kommer med tekniken och digitaliseringen. I en alltmer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper, digitalt skapande och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar allt viktigare. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk användare och aktiv producent av digitala produkter och tjänster. Det är också en förutsättning för att få jobb, eftersom framtidens arbetsmarknad och behov kommer att kräva digital kompetens. Det handlar om inkludering i samhället och om att ge barn en framtid med fler möjligheter. Tack vare skolverkets satsning har vi fått möjligheten att lägga mer resurser på att nå ut även utanför skoltid, vilket ökar möjligheterna för att nå fler barn.