Bidra till American Library Associations fotogalleri senast 15 februari.

”The value of libraries in promoting social justice and inclusion” (fritt översatt: ”värdet av bibliotek som främjare av social rättvisa och inkludering”). Så lyder American Library Associations (ALA) Presidents initiativ för året 2020.

Nu bjuds världens alla bibliotek in att bidra med sin bästa bild på detta tema. De utvalda bilderna kommer att visas upp i ett fotogalleri under ALAs konferens i Chicago i juni, och även på ALAs webbplatser, i publikationer och sociala medier.