Elsa Beskow-plaketten 2016 tilldelas Viveka Sjögren för bilderboken Om du skulle fråga Micha. Elsa Beskow-plaketten instiftades 1958 och utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till den konstnär som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken.

Juryns motivering:
Med ett poetiskt språk och stark lyskraft i bilderna har Viveka Sjögren skapat en både vacker och aktuell bilderbok. Berättelsen är Michas, ett barn som tillsammans med sin familj tvingas fly till ett kallt och obegripligt land. Boken är skriven med uttrycksfull känslighet och med lyhördhet för barnets egen röst. Bilderna, med färgväxlingar som intensifierar stämningen i varje tillstånd, är tecknade med avskalad enkelhet, där små skiftningar i kritstrecken kan ändra hela innebörden. Sjögren besjälar utan att ta ställning och vi kan göra vår egen tolkning. Om du skulle fråga Micha lämnar ingen oberörd.

Jury:
Dag Hedberg, ordförande,Västerås stadsbibliotek
Karin Blomquist, Korpens bibliotek, Gotland
Mary Ingemansson, Högskolan Kristianstad
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet i Jönköping
Anna-Klara Ehn Ericson, Uppsala stadsbibliotek
Anna Hällgren, frilansande bibliotekarie Lövånger

Prisceremonin sker måndag 24 oktober då Svensk biblioteksförenings åtta utmärkelser delas ut. Bibliotek är öppet för alla. Välkommen!

Barn, bibliotek och författare

Barn, bibliotek och författare är en självklar och levande treenighet i Sverige. Barn behöver barnböcker, behöver läsa och inspireras. Barn behöver författarbesök, sagostunder och kunskap. På biblioteket finns allt detta.  Sedan många decennier är de svenska biblioteken aktiva och kreativa vägledare för barn och ungas läsning. Många verksamma bibliotekarier har upplevt både rekordår för barns läsning, och dystrare tider. Konjunkturerna förändras, men barns behov av bibliotek, böcker och läsning minskar inte.

För Svensk biblioteksförening är engagemanget för barn- och ungdomssatsningar ett fundament i föreningens verksamhet: Barn och ungas rätt till böcker och bibliotek –  i skolan och  på fritiden. Många barn och unga saknar naturligt tillgång till böcker, för dem är biblioteken en plats att finna nya världar och kunskap. Varje dag beger sig tusentals barn, föräldrar och förskolor ut på den upptäcksresa som ett bibliotek är. Svensk biblioteksförening är stolt och glad över att trefaldigt prisa barnens författare.

Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

Att bibliotek är en av Sveriges mest älskade och välbesökta institutioner är känt. Många är skildringarna av hur biblioteken kan förändra människors liv. Hur bibliotek blir en trampolin som gör hoppet till en annan värld möjlig. En sagostund, en bokbuss, en akademisk uppsats om bibliotek, skönlitterära författare, slagkraftig marknadsföring, barn- och ungdomsböcker, fackböcker för barn, och Bengt Hjelmqvist pris för ”framstående insatser inom folkbiblioteksområdet”.

Läs mer om tidigare pristagare och utmärkelserna:
Sveriges biblioteks utmärkelser