Idag, tisdag 3 oktober, bekräftade IFLA att den internationella konferensen WLIC 2024 ställs in.

Beslutet som togs tidigare i år, att WLIC 2024 skulle hållas i Dubai, väckte många protester runtom i världen. Bland annat tog Svensk biblioteksförening ställning mot beslutet. Nu ställs alltså konferensen in, efter ett beslut av Förenade arabemiratens biblioteksförening, vilket innebär att WLIC 2024 inte kommer att arrangeras i Dubai eller i något annat land.

Läs IFLA:s pressmeddelande här

Om IFLA och Dubai

Den 19 juni meddelade IFLA:s styrelse att de valt Dubai som plats för den internationella bibliotekskonferensen WLIC år 2024. Svensk biblioteksförening uttryckte då, i likhet med många andra biblioteksorganisationer, en stor besvikelse över det valet. Den 11 augusti slog IFLA fast att konferensen kommer att hållas i Dubai, trots kritik från flera håll, något som Biblioteksbladet har rapporterat om. Svensk biblioteksförening har även gått ut med ett uttalande om att föreningen inte stödjer beslutet att hålla WLIC 2024 i Dubai, läs uttalandet här, länk öppnas i ny flik. Under IFLA:s årsmöte i augusti beslutades det att nästa årsmöte inte kommer att hållas i Dubai.