Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill vi uppmärksamma Woody Oliphant som jobbar på Solna stadsbibliotek.

På biblioteket har hon fokus på de yngsta barnen och deras vuxna samt den uppsökande sommarverksamheten cykelbiblioteket.

Hur länge har du varit medlem?
– Jag har nyligen blivit medlem, sedan hösten 2023, men innan dess var jag studentmedlem mellan 2018 och 2020 och fick även Svensk biblioteksförenings stipendium till IFLA-konferensen i Aten.

Varför valde du att bli medlem i Svensk biblioteksförening?
– Efter en period med intensivt arbete inom folkbiblioteket som följde studieperioden kände jag att det var dags att vidga mitt kontaktnätverk samt få mer insyn i de områden jag arbetar med.

Vad är den viktigaste frågan på ditt jobb just nu?
– Språkutveckling för de yngsta barnen, särskilt för barn som har fler språk än svenska.

Vad gör du på fritiden?
– Deltar i vattengympa en gång i veckan och ska komma ut med en småbarnsbilderbok om att bo med skilda föräldrar under våren 2024 med titeln Var bor elefanten?.