– Vi kan under vissa förhållanden acceptera att bibliotekens verksamhet begränsas, men det kan samtidigt få allvarliga konsekvenser för människors rätt till åsikts- och yttrandefrihet, kommenterar generalsekreterare Karin Linder.

Regeringen kom nyligen med ett förslag till en tillfällig pandemilag som föreslås gälla från och med mars 2021 till mars 2022. Ett av förslagen är att regeringen ska få möjlighet att begränsa eller stänga verksamheter riktade till allmänheten, däribland bibliotek, för att begränsa smittspridningen. Svensk biblioteksförening är en av remissinstanserna. Föreningen ställer sig bakom förslaget till en pandemilag, men lyfter i remissvaret ett antal viktiga invändningar.

– Att beskriva bibliotek som enbart en plats för kultur- och fritidsverksamhet är alldeles för snävt. Biblioteken är en grundläggande del av vår demokrati och har ett mångfacetterat uppdrag inom utbildning, folkbildning och kultur. Bibliotek och deras verksamhet går inte att jämställa med gym och campingplatser, fortsätter Karin Linder.

Stängning kan accepteras – under mycket begränsad period

Vid en presskonferens den 18 december meddelade regeringen ytterligare restriktioner, bland annat formulerat såhär: ”Kommuner och regioner rekommenderas att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari”. Som ett resultat av detta har merparten av landets bibliotek meddelat att de nu stänger i stort sett all verksamhet. Den tillfälliga pandemilagen kommer sannolikt också att träda i kraft tidigare. Detta påverkar dock inte föreningens ställningstagande kring bibliotekens verksamhet under pandemin.

Sammantaget kan föreningen acceptera att en tillfällig pandemilag ska omfatta landets bibliotek. Det kan finnas tillfällen då man på grund av smittspridningen måste stänga bibliotekens lokaler för besökare. En sådan åtgärd kan bara accepteras om det sker för en mycket begränsad period och att kraven i bibliotekslagen fortsatt kan uppfyllas.

Läs hela remissvaret (pdf)