Till Skolriksdagen tog Svensk biblioteksförening fram en affisch för att visa bredden av verksamhet då en skolbibliotekarie kan spela roll i skolan.