Rapporten belyser sammanhangen kring KB:s nya uppgifter. Den första delen fångar förväntningar på det nya myndighets­uppdraget bland berörda och intresserade. Den innehåller också Svensk biblioteksförenings ställningstaganden och förhoppningar. Rapportens andra del ger en historisk bakgrund till KB:s nya uppdrag.