Under Biblioteksdagarna 2018 presenterade Svensk biblioteksförening en undersökning om attityder och åsikter kring folkbibliotek i Sverige. Undersökningen genomfördes i samarbete med Novus.