En rapport om allmänhetens användning av och syn på folkbibliotek baserad på SOM-undersökningen 2007.

På uppdrag av Svensk biblioteksförening ställdes ett utökat antal frågor kring biblioteken i den senaste SOM-undersökningen och rapporten ger en fördjupad analys av svaren. Bland annat diskuteras allmänhetens starka förtroende för biblioteken och det faktum att biblioteken värderas högt även av personer som inte använder dem. Men även mer oroande tendenser lyfts fram, exempelvis skillnader i användning mellan olika grupper.