Att stärka och stimulera-Olika projekt och satsningar för läsning bland barn och ungdomar. På många barnbibliotek arbetar man med läsfrämjande verksamhet och försö­ker genom olika projekt hitta nya vägar i arbetet med att stärka barns läsning. Här har Svensk biblioteksförening samlat någ­ra goda exempel.