Rapporten visar att biblioteken är inne på rätt väg i sitt lässtimulerande arbete. Det är viktigt att anknyta till barnens egna erfarenheter och textvärldar och biblioteket behöver anpassa sitt arbete till barns skiftande förhållande till läsning och olika medieformat. Barnbibliotekarier behöver föra samtal med barnen om berättelser och förfina sina metoder för att undanröja läshinder. Biblioteket ska möta barnen både när de läser för att lära och när de läser av  lust. Undersökningen är utformad av Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för barns och ungas läsning under ledning av Wiviann Wilhelmsson. Gruppens medlemmar – Maria Ehde Andersson, Eva Fridlund, Agneta Krohn Strömshed, Ingrid Källström och Liz ten Hoeve – har planerat undersökningen och genomfört barnintervjuerna. Åse Hedemark, fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och verksam vid institutionen för ABM, Uppsala universitet, har analyserat intervjuerna och skrivit rapporten.