Varför behöver Sverige en nationell bibliotekspolitik? I broschyren ”Bibliotek behöver kärlek” presenterar Svensk biblioteksförening sin syn på utvecklingen och kunskapssamhällets utmaningar. Innehåller även åtta punkter för en nationell bibliotekspolitik.