Den 9–10 november 2022 arrangerades konferensen Mötesplats Profession – Forskning i Borås. Konferensen, som gick under temat ”Bibliotekarie. Då. Nu. Sen.”, arrangerades av Svensk biblioteksförening med Högskolan i Borås som medarrangörer.

Konferensens grund var de papers som presenterades och diskuterades i sex parallella seminariespår:

  • Professionsutveckling
  • Bibliotekarie i forskning
  • Läsning för alla
  • Bibliotek för barn och unga
  • Biblioteksutveckling
  • Demokrati och representation

Läs samtliga 17 papers från konferensen, samlade i rapporten ”Bibliotekarie. Då. Nu. Sen.”.