I projektform har en grupp vid Linnéuniversitetet undersökt hur de svenska folkbiblioteken arbetar för Sveriges minoritetsgrupper; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vad görs för dessa grupper och i vilken omfattning? Utgångspunkten för rapporten är att folkbiblioteken spelar en viktig roll i ett demokratiskt och öppet samhälle.