Broschyren presenterar exempel från bibliotekens strävan efter att öka användarnas digitala delaktighet och inspiration till fortsatt arbete. Bibliotekens engagemang är mångårigt och sker också inom kampanjen Digidel – ett nätverk på nationell nivå för öka e-delaktigheten och minska digitala klyftor. Kampanjens mål är att under åren 2011–2013 få minst en halv miljon människor i Sverige att börja använda internet.