Svensk biblioteksförening undertecknade tillsammans med en rad organisationer uppropet för digital delaktighet. Föreningen har tagit fram ett häfte med tips och idéer vad man lokalt kan göra inom ramen för Digidelkampanjen. Att biblioteken skall arbeta med digital delaktighet är ingen diskussionsfråga: både den svenska bibliotekslagen och Unescos Folkbiblioteksmanifest är glasklara på den punkten. Uppdraget finns där sedan länge. Genom materialet vill vi ge tips, tankar och idéer inför det fortsätta arbetet med den digitala delaktigheten. Svensk biblioteksförenings uppgift är dels att lyfta fram bibliotekens roll för att öka den digitala delaktigheten, dels att synliggöra allt det som händer på biblioteken, men som inte alltid märks utåt eftersom biblioteken används på ett ”privat” – och därmed ganska – osynligt sätt.